Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни определя как “Ви Ем ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА“ използва и защитава всяка информация, предоставена от Вас. Ние уважаваме поверителността на Вашите лични данни и се задължаваме да ги защитаваме. Настоящата Политика за защита на личните данни пояснява как се събират и обработват Вашите лични данни, както и какви са Вашите права като субект на данните. 

1. Цели на обработка на личните Ви данни:

• за целите на осигуряване на здравни и социални услуги;

• за целите на осигуряване на лечение;

• за поставяне на диагнози;

• за предоставяне на лечение;

• за извършване на медицинска/и процедура/и;

• за поддържане история на здравния статус на пациенти;

• за статистика/превенция на заболявания;

• за запазване на часове за стоматологични услуги;

• за оптимизиране и проследяване на резултатите от извършената медицинска процедура;

• за заявка за контакт със стоматологичния кабинет чрез форми за контакт;

• за изготвяне на сметка/фактура за извършени услуги;

• с цел осигуряване на Вашата сигурност и предоставяне на качествени услуги при извършване на видеонаблюдение в нашите помещения;

2. За целите изброени в т.1 е възможно да обработваме следните данни:

• Имена;

• Данни по лична карта;

• Данни за контакт като телефон и/или имейл адрес;

• Информация относно минало и настояще здравословно състояние на Пациенти като, но не само наличие на алергии, приемане на медикаменти, диагнози, лечение и др.;

3. Предоставяне на Вашите лични данни на трети страни:

“Ви Ем ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА“ използва трети страни за подпомагане на определени дейности при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, НАП, НОИ, НЗОК, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат Вашите данни. 

“Ви Ем ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА“ обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните Ви. 

Личните данни, съдържащи здравна информация, могат да бъдат предоставени на трети лица само при наличие на хипотезите, посочени в чл.28, ал.1 от Закона за здравето, в случай, че:

• лечението продължи в друго лечебно заведение;

• съществува заплаха за здравето Ви или живота на други лица;

• необходимост при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;

• за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

• за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

• за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;

• за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

4. Докога съхраняваме личните Ви данни:

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Част от сроковете са:

– 5 години призтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

– 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

– до 30 дни от записа при видеонаблюдение;

5. Сигурност

“Ви Ем ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДЕНТАЛНА“ взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

6. Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с съвременни технически средства. 

“ВИ ЕМ ДЕНТ -АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ–ДЕНТАЛНА” ЕООД няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП.

7. Защита на твоите лични данни

За осигуряване на максимална защита на личните данните на своите служители и пациенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти заедно с практическите разяснения и практики дадени от Комисията за защита на лични данни последно обновени от дата 01.04.2019г.

8. Права на субектите на данни

Кaто носители на лични данни Вие може да упражните своите права

на имейл адрес info@vmdent.com

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права: 

• Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

• Достъп до собствените си лични данни;

• Коригиране (ако данните са неправилни или неточни);

• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

• Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;

• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

8.1. Можете да поискате изтриване на вашите лични данни, ако:

• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

• Оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

• Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;

8.2. Можете да ограничите обработването на лични Ви данни от наша страна, когато:

• Оспорите точността на личните данни;

• Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

• Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

9. Право на жалба до надзорния орган

Можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

10. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели се използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Политика за използваните “бисквитки” (“cookies”)

Уебсайтът http://vmdent.com/ използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които може да използваме са:

  • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език и други.

  • Аналитични бисквитки

С помоща на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали и други само анонимни данни.

Бисквитките не са абсолютно необходими, за да използвате уебсайта на компанията. Винаги можете да изтриете или блокирате бисквитките, като направите необходимите настройки на браузера си.

За повече информация относно бисквитките посетете www.allaboutcookies.org.

За допълнителна информация или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас по всяко време на e-mail: info@vmdent.com