Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Această Politică de confidențialitate stabilește modul în care “VMDENT – Individual Primary Care-Dental Ambulatoriu Practice” utilizează și protejează orice informații pe care le-ați furnizat. Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și ne angajăm să le protejăm. Această Politică de confidențialitate clarifică modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate, precum și care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

1. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:

• în scopul furnizării de servicii de sănătate și sociale;

• în scopul asigurării tratamentului;

• pentru a face diagnostice;

• pentru a oferi tratament;

• să efectueze proceduri medicale;

• mentinerea unui istoric al starii de sanatate a pacientilor;

• pentru statistici/prevenirea bolilor;

• sa rezerve ore pentru servicii stomatologice;

• optimizarea si urmarirea rezultatelor procedurii medicale;

• sa solicite contactul cu cabinetul stomatologic prin intermediul formularelor de contact;

• pentru intocmirea unui cont/factura pentru serviciile prestate;

• pentru a vă asigura securitatea și pentru a vă oferi servicii de calitate atunci când efectuați supraveghere videola sediul nostru;

2. În scopurile enumerate la punctul 1, putem prelucra următoarele date:

• Nume;

• Cartea de identitate;

• Date de contact, cum ar fi telefonul și/sau adresa de e-mail;

• Informații despre starea de sănătate trecută și actuală a pacienților, cum ar fi, dar fără a se limita la, prezența alergiilor, medicamentelor, diagnosticelor, tratamentului etc.;

3. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către terți:

“VMDENT – Clinica Ambulatorie pentru Asistenta Primara Individuala-Practica Dentara” utilizeaza terti pentru a sustine promovarea anumitor activitati in indeplinirea unei obligatii legale, si anume: consultatii externe cu specialisti, ANR, ANNSI, CNAS, firme de contabilitate, gazduirea si intretinerea site-ului si a comunicatiilor. In unele cazuri, acesti terti din acest domeniu de activitate pot primi datele dumneavoastra.

Cu toate acestea, “VM DENT – AMBULATORIU CLINICA PENTRU PRACTICA INDIVIDUALA PENTRU ASISTENTA PRIMARA-DENTARA” va controla si asigura intotdeauna securitateadatelor dumneavoastra.

Datele cu caracter personal care conțin informații privind sănătatea pot fi furnizate terților numai în prezența ipotezelor specificate la articolul 28 alineatul (1) din Health Act, în cazul în care:

•tratamentul a continuat într-o altă instituție medicală;

•există o amenințare la adresa sănătății dumneavoastră sau a altora;

•necesitatea identificării unei carcase umane sau a stabilirii cauzelor decesului;

•pentru nevoile de control al sănătății de stat pentru prevenirea epidemiilor și răspândirea bolilor transmisibile;

• pentru nevoile de expertiză medicală și securitate socială;

•în scopul statisticilor medicale sau al cercetării medicale, odată ce datele de identificare a pacientului au fost șterse;

• pentru nevoile Ministerului Sănătății, Centrului Național de Informare în Sănătate, CNAS, inspectoratelor sanitare regionale și Institutului Național de Statistică.

4. Cât timp stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

Stocăm toate informațiile pe care le-am colectat despre dumneavoastră pe durata serviciului furnizat sau în termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Unele dintre termenele limită sunt:

– 5 ani de la expirarea termenelor de prescriptie pentru cererile de creanta prevazute in Legea privind obligatiile si contractele ;

– 10 ani în baza Legii contabilității pentru stocarea și prelucrarea datelor contabile;

– 5 ani de obligatii de a furniza informatii instantei judecatoresti, autoritatilor competente ale statului etc. motivele prevăzute de legislația în vigoare;

– până la 30 de zile de la supravegherea video;

5. Certitudine

“VMDENT – ambulatoriu pentru practica individuală de îngrijire primară-dentară” ia măsuri pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii accidentale și a accesului neautorizat, utilizării, modificării sau divulgării neautorizate. Există politici și proceduri concepute pentru a proteja informațiile împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și divulgării neautorizate. În plus, luăm măsuri suplimentare de securitate a informațiilor, inclusiv controlul accesului, protecție fizică strictă și practici fiabile pentru colectarea, stocarea și prelucrarea informațiilor.

6. Transferul între țări

Transferul, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului sunt securizate prin mijloace tehnice moderne.

Vmdent Ambulatoriu Clinica pentru individuale de îngrijire primară Practică – Dental Ltd . nu va transfera datele dumneavoastră în afara SEE.

7. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru a asigura protecția maximă a datelor cu caracter personal ale angajaților și pacienților noștri, aplicăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal și în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și cele mai bune practici ale standardelor internaționale, împreună cu explicațiile și practicile practice oferite de Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, actualizată ultima dată la 01.04.2019.

8. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de deținători de date cu caracter personal, vă puteți exercita drepturile

la info@vmdent.com

În orice moment în timp ce stocăm sau prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

• Conștientizarea (în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către operator);

• Accesul la propriile date cu caracter personal;

•Corecție (dacă datele sunt incorecte sau inexacte);

• Ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”);

• Restricționarea prelucrării de către operator sau persoană împuternicită de operator;

• Obiecție la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

• Să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod semnificativ în mod similar;

• Dreptul la protecție judiciară sau administrativăîn cazul în care drepturile dumneavoastră au fost încălcate.

8.1. Aceștia pot solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

• Retrageți-vă consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

• Să se opună prelucrării și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare;

• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală stabilită de lege;

8.2. Puteți restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:

• Contestați exactitatea datelor cu caracter personal;

•Prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal săfie șterse, dar solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

9. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Puteți depune o plângere împotriva prelucrării ilegale a datelor dumneavoastră cu caracter personal la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau la instanța competentă.

10. Modificări ale acestei Politici de confidențialitate

Această procedură de protecție a informațiilor cu caracter personal se poate schimba în timp. Astfel de modificări vor intra în vigoare imediat după divulgarea lor. Revizuirea regulată a acestei pagini vă asigură că veți fi întotdeauna conștienți de informațiile pe care le colectăm, cum și în ce scopuri sunt utilizate și în ce circumstanțe (dacă există) le vom împărtăși cu alte părți.

Politica privind cookie-urile

Site-ul web http://vmdent.com/ utilizează cookie-uri care sunt importante pentru funcționarea corectă a acestuia. Vizitând site-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Tipurile de cookie-uri pe care le putem folosi sunt:

  • Cookie-uri strict necesare

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web. De exemplu, cu aceste cookie-uri vă arătăm informațiile de pe site-ul nostru în limba corectă și altele.

  • Cookie-uri analitice

Cu ajutorul acestor cookie-uri, monitorizăm prezența site-ului nostru și putem analiza cât de ușor lucrează utilizatorii noștri cu acesta (cookie-uri Google Analytics). Aceste cookie-uri nu ne oferă informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal. Ele ne arată ce țări alesite-ului nostru ați vizualizat și alte date doar anonime.

Cookie-urile nu sunt strict necesare pentru a utiliza site-ul companiei. Puteți oricând să ștergeți sau să blocați cookie-urile făcând setările necesare pentru browserul dvs.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vizitați www.allaboutcookies.org.

Pentru informații suplimentare sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, ne puteți contacta în orice moment prin e-mail: info@vmdent.com